Andulačná terapia – účinná biofyzikálna metóda

andulačná terapia - účinná biofyzikálna metóda

Kým akútne ochorenia dokáže klasická medicína liečiť rýchlo a účinne, chronické choroby predstavujú pre lekárov a aj lekárnikov často veľkú výzvu. Použitie liekov naráža na svoje hranice a možnosti liečby sú po niekoľkých rokoch neraz vyčerpané. Preto metódy prírodnej medicíny môžu pre mnohých postihnutých predstavovať alternatívu, predovšetkým biofyzikálne metódy získavajú čím ďalej, tým väčší význam. A andulácia sa ukázala ako zvlášť účinná forma liečenia. Princíp andulačnej terapie, ktorá sa vyvinula z použitia frekvencií v lekárstve, spočíva v cielenom generovaní rezonančných kmitov v ľudskom organizme. Tieto frekvencie sú prispôsobené príslušnému cieľu liečby a podporujú organizmus pri návrate k normálnej funkcii a rozsiahlej regenerácii.

Výskumom a vývojom andulačnej terapie sa zaoberá Nemecká spoločnosť pre andulačnú terapiu (Deutsche Gesellschaft für Andullationstherapie), ktorej predsedom je športový lekár, Dr. Roland Stutz. Nemecký časopis Neue Apotheker (Nový lekárnik) zrealizoval s profesorom Stutzom rozhovor, z ktorého vyberáme niekoľko najzaujímavejších odpovedí.

Pojem andulačnej terapie získava čím ďalej tým väčšiu pozornosť pacientov a pacientok. Čo sa v skutočnosti za touto formou liečby skrýva? Môžete nám vysvetliť, prečo je princíp účinku andulácie určujúci a prečo má pomáhať mnohým pacientom?

Väčšina chronických ťažkostí má spoločnú príčinu, ktorá spočíva v nedostatočnom prekrvení organizmu alebo v zlom metabolizme. Andulácia cielene ovplyvňuje aktuálny stav ciev tým, že stimuluje ich vlastnosti. Uzatvára malé zdroje krvácania a eliminuje nedostatočné prekrvenie. V rámci andulačnej terapie sa intenzívne stimuluje krvný obeh a lymfatický systém. Andulácia ďalej zaručuje lepšie zásobenie tela kyslíkom a živinami, respektíve likvidáciu jedovatých látok a metabolitov. Zvlášť pôsobivé sú pozitívne efekty na vegetatívny nervový systém. Andulačná terapia ďalej umožňuje vznik tzv. stochastických rezonančných fenoménov v endotele, ktoré môžu v rámci liečby viesť k požadovaným cievnym zmenám.

Môžete nám vysvetliť, pre aký okruh osôb je andulačná terapia vhodná? S akými rizikami a vedľajšími účinkami je nutné počítať?

Andulačná terapia pôsobí priamo na príčiny ochorenia, takže nelieči len symptómy. Andulačná terapia aktivuje vlastnú samoliečebnú schopnosť tela. Túto biofyzikálnu liečebnú metódu môžu používať ľudia každého veku, nemá žiadne vedľajšie účinky. Má tak preventívne a podporné účinky, ako aj liečebný vplyv u existujúcich ochorení. Andulačná terapia necieli len na špeciálny systém orgánov, ale rovnakou mierou pozitívne ovplyvňuje všetky funkcie organizmu.

Môžete sa oprieť o vedecké poznatky?

Andulácia bola vyvinutá z frekvenčnej medicíny po viac ako tridsiatich rokoch intenzívneho vedeckého bádania. Medzinárodná sieť lekárov, nemocníc a výskumných zariadení tento liečebný postup skúma a jeho úspešnosť preukazuje v rozsiahlych štúdiách. V Institute for Medical Research (IMR) v Lausanne sa pod mojím vedením uskutočňovali prvé priekopnícke výskumy andulačnej terapie. Na základe týchto štúdií boli vyvinuté dnešné liečebné systémy. Avšak nielen vo Švajčiarsku, ale tiež na Univerzite Karlsruhe, v Institut für Technologie (KIT) a v Fraunhofer Institut, Drážďany sa neustále s použitím najnovších technologických poznatkov, inovatívnych nápadov a lekárskeho know-how pracuje na permanentnom vývoji andulácie.
Tu môžem odkázať na početné vedecké štúdie, ktoré dokazujú úspechy metódy okrem iného pri bolestiach, symptómoch stresu, a tiež pri cievnych zmenách.

Pán profesor, v čom vidíte najväčší význam andulačnej terapie?

Predovšetkým v tom, že je sa ňou možné vo veľkej miere zamerať na individuálnu situáciu pacienta. Vezmite si, napríklad, situáciu dvoch pacientov: jeden z nich je dôchodca, pre nedostatok pohybu trpí bolesťami chrbta a má sklony k metabolickému syndrómu. Druhý je o 20 rokov mladší, ale s veľmi náročným zamestnaním. Vďaka tomu trpí silným preťažením svalov, ktoré je také zlé, že nemôže v noci spať. Obaja pacienti sú s týmito ťažkosťami konfrontovaní už niekoľko rokov a školská medicína by im pravdepodobne predpísala liečbu diclofenacom. Andulácia umožní diferencovanú liečbu a môže sa veľmi špecificky zaoberať popísanými potrebami dôchodcu alebo stresovaného pracujúceho.
Vidím veľkú budúcnosť tejto liečebnej metódy. Stojíme na začiatku histórie úspechu. Pretože to, čo platí pre všetky liečebné metódy, platí aj pre anduláciu. Kto lieči, ten má pravdu.

[wpi_designer_button id=414]

social position