Karnozín Extra a starnutie

Karnozín je bezpochyby najsľubnejší multifunkčný objav posledných rokov v oblasti boja proti starnutiu, ovplyvňujúci dlhovekosť nášho tela ako celku, ako aj na bunkovej úrovni. Výskumy ukazujú, že pomáha udržiavať štrukturálnu, funkčnú a genetickú integritu tela – prirodzene a bez toxicity.

Okolo 25. roka sa začínajú na povrchu pleti objavovať prvé viditeľné príznaky starnutia. Na pohľad najviac zreteľné sú jemné linky a vrásky, strata objemu a strata hutnosti, ktoré sú dôsledkom znižovania množstva prirodzených látok (zabezpečujúcich pleti jej pevný a mladistvý vzhľad) a oslabovania vnútornej štruktúry. Tieto zmeny sa prejavia navonok v jej textúre a vzhľade.

Pre svoje unikátne a mnohostranné vlastnosti sa stal karnozín predmetom výskumu mnohých vedcov po celom svete a v súčasnosti informácie o ňom môžeme nájsť vo vyše 1700 vedeckých odborných štúdiách, ktoré sa mu doteraz venovali. Najnovšie výskumy dokazujú, že pacienti užívajúci karnozín celkom objektívne vyzerajú po určitej dobe (asi pol roka až jeden rok) mladšie, než vyzerali pred užívaním. To podporuje zistenia prevedené pri „in vitro“ pokusných štúdiách a experimentálnych prácach potvrdzujúcich, že karnozín je schopný omladzovať staršie bunky v kultúrach, a takisto pokusy „in vivo“ uskutočnené na pokusných zvieratách, kde karnozín potlačoval viditeľné znaky starnutia. Pri týchto štúdiách karnozín významne odďaľoval rozvoj kožných ulcerácií, lézií v oblasti okolo očí, lordokyfózu chrbtice, typické prejavy staroby.

Karnozín teda môže byť celkom právom nazývaný látkou dlhovekosti. Ak je táto látka naviac bezpečná a prirodzene sa vyskytujúca v organizme i v strave a preukázala predĺženie života u zvierat aj v kultúrach ľudských buniek, stáva sa základnou látkou programu predĺženia života.

KARNOZÍN EXTRA si môžete zakúpiť v našom centre zdravia ViaVital.

1 balenie                                39 €

3 balenia 10 % zľava           105 €