TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA

Starobylá medicínska veda, založená na pozorovaní zákonitostí života a sveta, ktorá je aplikovaná na udržanie zdravia. Tento systém, v histórii vysvetľovaný symbolmi, je teraz chápaný a interpretovaný moderným spôsobom. Princíp liečby spočíva v ovplyvňovaní akupunktúrnych bodov a dráh, aby sa dosiahla harmonická súhra orgánov a funkcií jedinca. Základom je tradičná diagnostika. K nej popri podrobnej anamnéze (rozhovore)  patrí  aspeksia (pohľad) – hlavne jazyka a palpácia (pohmat), hlavne pulzu. Na základe zistenej diagnózy sa volí a odporúča liečebný postup (akupunktúra, fytoterapia, moxibuscia a iné).

Odborný garant: atestovaný akupunkturista MUDr. Karol Hollý

 

 

ODPORÚČA SA PRE:

● Všeobecné funkčné poruchy jednotlivých orgánových systémov (podľa laboratórnych a iných pomocných vyšetrení ste zdravý, ale cítite sa zle) :

– neurologické (neuralgie, neuritídy, reziduálne stavy, polyneuropatie, migrény)

– gynekologické (menštruačné poruchy, výtoky, sterilita, tehotenské nevoľnosti a zvracanie)

– tráviace (hnačky, zápchy, žalúdočná nervozita, potravinové intolerancie, nafukovanie)

– postinfekčné syndrómy (po dlhodobom užívaní antibiotík a pod.)

● Emocionálne a psychické ťažkosti (úzkosti, hnevlivosť, nervozita, prehnané obavy)

● Šľachovo – svalové a iné bolestivé poruchy pohybového aparátu

NERIEŠIME:

Akútne stavy, ktoré vyžadujú urgentnú medicínsku starostlivosť (akútne psychózy, poruchy vedomia, kardiovaskulárne dekompenzácie, akútne infekčné ochorenia, úrazy, onkologické ochorenia).

Svoje chronické alebo akútne zdravotné problémy, prosím, vždy konzultujte s terapeutom ešte pred terapiou!

Cena: vstupná diagnostika a vyšetrenie / 44 eur

            opakované vyšetrenie / 26 eur