NÁŠ TÍM

INFRASAUNA A ANDULAČNÁ TERAPIA

PaedDr. Peter Glocko

Majiteľ, recepčný a terapeut v jednom. Po 10 rokoch redaktorčenia v Slovenskom rozhlase „prehodil výhybku“ a už 10 rokov sa venuje oblasti zdravia – zdravému stravovaniu, zdravému pohybu a zdravému mysleniu. Hýri nápadmi a mnohé z nich pretavil do svojho centra „ViaVital“ s ambíciou byť cestou pre každého, komu nie je zdravie ľahostajné (vraj nás nie je málo). 

MASÁŽE

Darinka

špecializácia:

klasická masáž, športová masáž, myofasciálna masáž, Havajská masáž Lomi Lomi, osteopatia

Večne usmiata srší optimizmom a dobrou náladou. Svoje masérske zručnosti nadobudla v Kanade. Má rada šport a potulky po prírode.

MUDr. Michal

špecializácia:

Tuina, klasická masáž

Venuje sa rehabilitácií a čínskej medicíne. Zaujíma sa o zdravý životný štýl, psychológiu a rôzne psychoterapeutické smery. Telo aj dušu posilňuje pri cvičení tai chi a čchi kung.

Martin

špecializácia:

klasická masaž, športová masáž

Aktívne sa venuje rokovej hudbe. Kondíciu nadobúda denným športovaním. Zdrojom energie je mu úprimný úsmev, ktorým obdarúva aj druhých.

Lia

špecializácia:

lymfatická masáž, Breussova masáž, Aroma Touch

Študuje ajurvédu, ako špecialistka na esenciálne oleje je presvedčená o ich neoceniteľnej ozdravnej sile. Má rada všetko prírodné a energiu si najradšej dobíja medzi stromami.

Dáša

špecializácia:

Havajská masáž Lomi Lomi

Najlepšie sa cíti v lese, najradšej naboso, má rada havajský a indický tanec, maľovanie, fotografovanie.

Daniel

špecializácia:

klasická masáž, športová masáž

Venuje sa fitness, má rád hory, turistiku, hudbu, zdravú výživu. Jeho cieľom je: „Naučiť ľudí relaxovať.“

Mia

špecializácia:

klasická masáž, športová masáž, lymfatická masáž

Najkrajšie miesto na svete je pre ňu les a najlepší priateľ pes. Miluje plávanie a dobré jedlo.

PSYCHOTERAPIA

Mgr. Alena Jančigová

špecializácia: depresie, dlhodobý smútok, úzkosti, neurotické poruchy, psychotické poruchy, stresové poruchy, rodinné poradenstvo, psychosomatické ochorenia, psychohygiena, relaxácia, osobnostný rozvoj, Rorschachová metóda (unikátny diagnostický test, podávajúci celkový obraz o osobnosti jedinca, jeho osobnostných črtách a myšlienkových pochodoch)

Vzdeláva sa v procesorientovanej psychoterapii formou dlhodobého psychoterapeutického výcviku. Pracuje pod supervíziou.

Najväčším balzamom na dušu je pre ňu detský smiech. Svoj duševný svet rada zhmotňuje na maliarske plátno. Relaxuje tiež pri dobrej knihe a hudbe. Jej vášňou je tanec.  

Mgr. Roland Csicsay

špecializácia: dlhodobý smútok, depresie, úzkosti. Riešenie osobných, emocionálnych, vzťahových, rodinných, kariérnych či existenciálnych problémov, ktoré klienti nezvládajú, nedokážu sa v nich zorientovať, prípadne ich doterajšie pokusy o riešenie opakovane zlyhávajú. Absolvoval i vzdelanie v rodinnej a párovej systemickej terapii a tiež v mediácii.

Pracuje a vzdeláva sa v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku PCA – na klienta zameraný prístup. Pracuje pod supervíziou.

Veľkú časť jeho života vypĺňa umelecká tvorba výtvarná, hudobná i remeselná a rovnako bojové umenia a surfing. 

Mgr. Marcela Choudhury

špecializácia: úzkosti, dlhodobý smútok, vzťahové partnerské a rodinné poradenstvo, narušená sebadôvera, osobné krízy, konflikty, telesné psychosomatické ťažkosti, osobnostný rozvoj, psychohygiena, relaxácia. Vo svojich postupoch často využíva koncentratívnu pohybovú terapiu – psychoterapeutickú metódu, ktorá považuje za dôležité prepojenie telesného vnímania s prežívaním a myslením.

Rada tvorí rukami pekné veci z hliny, látky, farieb. Energiu si dobíja na bicykli, prechádzkami v lese a hraním spoločenských hier.  

PhDr. Hana Šišková

špecializácia: osobné i vzťahové problémy, depresie, úzkosti, rodinné poradenstvo, emocionálne, psychosomatické ťažkosti, relaxácia, osobnostný rast a tiež biznis koučing (kariérny rast, konflikty na pracovisku, leadership, efektivita, práca so stresom, pocity vyhorenia, budovanie komunikačných zručností). Často s klientmi pracuje na rozvíjaní sebavedomia, pozitívneho myslenia a prežívania.
Pracuje (pod supervíziou) a vzdeláva sa v procesorientovanej psychoterapii. Vo svojich postupoch tiež využíva koučing, v ktorom získala medzinárodnú akreditáciu ICF.

Najväčším relaxom je pre ňu túlanie sa prírodou na konskom chrbte. Energiu dopĺňa v prítomnosti najbližších a svojich dvoch psov. Rada varí, číta, počúva hudbu a pozerá filmy.