NÁŠ TÍM

INFRASAUNA A ANDULAČNÁ TERAPIA

PaedDr. Peter Glocko

Majiteľ, recepčný a terapeut v jednom. Po 10 rokoch redaktorčenia v Slovenskom rozhlase „prehodil výhybku“ a už 10 rokov sa venuje oblasti zdravia – zdravému stravovaniu, zdravému pohybu a zdravému mysleniu. Hýri nápadmi a mnohé z nich pretavil do svojho centra „ViaVital“ s ambíciou byť cestou pre každého, komu nie je zdravie ľahostajné (vraj nás nie je málo). 

MASÁŽE

Darinka

špecializácia:

klasická masáž, športová masáž, myofasciálna masáž, Havajská masáž Lomi Lomi, osteopatia

Večne usmiata srší optimizmom a dobrou náladou. Svoje masérske zručnosti nadobudla v Kanade. Má rada šport a potulky po prírode.

MUDr. Michal

špecializácia:

Tuina, klasická masáž

Venuje sa rehabilitácií a čínskej medicíne. Zaujíma sa o zdravý životný štýl, psychológiu a rôzne psychoterapeutické smery. Telo aj dušu posilňuje pri cvičení tai chi a čchi kung.

Martin

špecializácia:

klasická masaž, športová masáž

Aktívne sa venuje rokovej hudbe. Kondíciu nadobúda denným športovaním. Zdrojom energie je mu úprimný úsmev, ktorým obdarúva aj druhých.

Lia

špecializácia:

lymfatická masáž, Breussova masáž, Aroma Touch

Študuje ajurvédu, ako špecialistka na esenciálne oleje je presvedčená o ich neoceniteľnej ozdravnej sile. Má rada všetko prírodné a energiu si najradšej dobíja medzi stromami.

Dáša

špecializácia:

Havajská masáž Lomi Lomi

Najlepšie sa cíti v lese, najradšej naboso, má rada havajský a indický tanec, maľovanie, fotografovanie.

Daniel

špecializácia:

klasická masáž, športová masáž

Venuje sa fitness, má rád hory, turistiku, hudbu, zdravú výživu. Jeho cieľom je: „Naučiť ľudí relaxovať.“

Mia

špecializácia:

klasická masáž, športová masáž, lymfatická masáž

Najkrajšie miesto na svete je pre ňu les a najlepší priateľ pes. Miluje plávanie a dobré jedlo.

PSYCHOTERAPIA

Mgr. Tamara Svetoňová

špecializácia: neurotické poruchy a ťažkosti, vyrovnávanie sa so stratami, psychické traumy a ich spracovávanie. Rôzne druhy závislostí – terapia a motivácia k novému životnému štýlu. Osobné a vzťahové problémy, náhľad na príčiny kríz a možnosti zmeny. Párová terapia, rodinné poradenstvo, spoluzávislosť či osamotenosť vo vzťahoch. Existenciálne otázky a hľadanie zmysluplnosti života.
V práci využíva postupy nadobudnuté počas výcvikov v psychotraumatológii, terapii zameranej na riešenie a transformačnej systemickej psychoterapii. Venuje sa takisto imaginatívnym a meditačným technikám, príležitostne sa opiera o metódy získané vzdelaním v koučovaní.

Obdivuje rozmanitosť prírody – rada ju fotografuje a inak umelecky stvárňuje. Chodieva na túry do hôr, rozvíja v sebe ekologické cítenie. S obľubou číta a zaujíma sa o hodnotné filmy.   

Mgr. Roland Csicsay

špecializácia: dlhodobý smútok, depresie, úzkosti. Riešenie osobných, emocionálnych, vzťahových, rodinných, kariérnych či existenciálnych problémov, ktoré klienti nezvládajú, nedokážu sa v nich zorientovať, prípadne ich doterajšie pokusy o riešenie opakovane zlyhávajú. Absolvoval i vzdelanie v rodinnej a párovej systemickej terapii a tiež v mediácii.

Pracuje a vzdeláva sa v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku PCA – na klienta zameraný prístup. Pracuje pod supervíziou.

Veľkú časť jeho života vypĺňa umelecká tvorba výtvarná, hudobná i remeselná a rovnako bojové umenia a surfing. 

Mgr. Marcela Choudhury

špecializácia: úzkosti, dlhodobý smútok, vzťahové partnerské a rodinné poradenstvo, narušená sebadôvera, osobné krízy, konflikty, telesné psychosomatické ťažkosti, osobnostný rozvoj, psychohygiena, relaxácia. Vo svojich postupoch často využíva koncentratívnu pohybovú terapiu – psychoterapeutickú metódu, ktorá považuje za dôležité prepojenie telesného vnímania s prežívaním a myslením.

Rada tvorí rukami pekné veci z hliny, látky, farieb. Energiu si dobíja na bicykli, prechádzkami v lese a hraním spoločenských hier.  

PhDr. Hana Šišková

špecializácia: osobné i vzťahové problémy, depresie, úzkosti, rodinné poradenstvo, emocionálne, psychosomatické ťažkosti, relaxácia, osobnostný rast a tiež biznis koučing (kariérny rast, konflikty na pracovisku, leadership, efektivita, práca so stresom, pocity vyhorenia, budovanie komunikačných zručností). Často s klientmi pracuje na rozvíjaní sebavedomia, pozitívneho myslenia a prežívania.
Pracuje (pod supervíziou) a vzdeláva sa v procesorientovanej psychoterapii. Vo svojich postupoch tiež využíva koučing, v ktorom získala medzinárodnú akreditáciu ICF.

Najväčším relaxom je pre ňu túlanie sa prírodou na konskom chrbte. Energiu dopĺňa v prítomnosti najbližších a svojich dvoch psov. Rada varí, číta, počúva hudbu a pozerá filmy.