Životný a biznis koučing

Čo je koučing?

 

Koučing je rozhovor alebo rad rozhovorov, ktoré nám pomôžu identifikovať si ciele a nájsť spôsoby ako ich dosiahnuť. V živote sa nám často stáva, že uviazneme v určitých stereotypoch, máme zavedené svoje každodenné rutiny, nášmu životnému štýlu sa prispôsobilo aj naše myslenie a tak nevidíme širšie súvislosti, iné možnosti, ktoré sa nám ponúkajú, iné riešenia, ktoré by boli vhodné. Aj keď v hĺbke duše cítime, že niečo nie je v poriadku, že by veci mohli byť inak, alebo nastal čas na zmenu, mozog nám podsúva obmedzujúce presvedčenia, prečo zmeny neurobiť, cyklíme sa vo svojich myšlienkach, nevieme sa dostať z kruhu von.

Koučing je ako posvietiť si baterkou do tmy svojho života. V procese koučovania vynesieme témy, ktoré nás v danej chvíli zamestnávajú, na povrch, posvietime si na ne. Rozoberieme z každej strany a zistíme, aké riešenia by pre nás v danom okamihu boli vhodné. Nebudeme sa vŕtať v tom, prečo sme sa dostali do danej situácie, budeme hľadať spôsoby,  ako z danej situácie von. Zistíme, kam sa chceme posunúť a nájdeme spôsob ako to urobiť. Definujeme si kroky, ktoré sme schopní a ochotní urobiť, aby sa naše plány zmenili na realitu.

Aká je úloha kouča?

Kouč je váš sprievodca, neradí, nesúdi. Dobrý kouč si nemyslí, že vie, čo je pre vás najlepšie. Práve naopak, je presvedčený, že každý človek sám najlepšie vie, čo je pre neho to najlepšie. Kouč kladie otázky a vy sa úprimne zamýšľate nad svojím životom, nad témami, ktoré sú pre vás v danú chvíľu dôležité. Spolu prídete na to, čo vám bráni uskutočniť svoje vízie a sny. Ako prekonať bariéry, ktoré vám stoja v ceste. Uvedomíte si a zbavíte sa svojich limitujúcich presvedčení. Nájdete alebo znovuobjavíte svoju vnútornú silu.

Koľko trvá koučovací proces?

Veľká časť transformácie neprebehne priamo na sedení s koučom. K transformácii dochádza vo vašom každodennom živote. Môže sa stať, že na konci transformačného procesu budete úplne iný človek. Budete takým, akým chcete byť a nie takým, ako vás sformovali okolnosti, prostredie, prípadné neúspechy. Niekedy môže stačiť jedno stretnutie. Častejšie je to však proces, v ktorom sa stretávate s koučom podľa dohody a potreby napríklad raz za mesiac, počas ktorého pracujete na svojich plánoch, realizujete kroky, ktoré ste si sami zadefinovali, aby ste dosiahli želaný stav.

Aký je predpoklad úspechu?

Základným a nevyhnutným predpokladom je, že klient chce. V procese koučovania je zodpovednosť na klientovej strane. Kouč vás sprevádza, podporuje, drží vám palce, ale vy ste ten, kto príjme zodpovednosť na svoje rozhodnutia, vy ste ten, kto musí urobiť naplánované kroky, aby ste sa posunuli z miesta, kde nechcete byť, na miesto, kam sa túžite dostať. Kým si budete myslieť, že za vašu situáciu môže každý iný, iba nie vy, koučovanie nie je pre vás tou správnou voľbou. Možno ste si to však mysleli iba doteraz a na prvom stretnutí si uvedomíte, že situácia, v ktorej sa teraz nachádzate, je výsledkom vašich predchádzajúcich rozhodnutí a že je nevyhnutné prijať iné rozhodnutia, ak chcete dosiahnuť iný výsledok.

Ako zistíte, či vám daný kouč vyhovuje?

Prvým predpokladom je, že sa v koučovej prítomnosti cítite dobre. Cítite, že je na vašej strane, viete sa v jeho prítomnosti uvoľniť, ste sami sebou, viete byť sám k sebe úprimný. Na konci rozhovoru sa cítite lepšie ako pred ním. Kouč vás nikam netlačí, rešpektuje vaše potreby, vaše rozhodnutia, vaše tempo. Kouč je vaším fanúšikom, spolu hľadáte vašu vlastnú vnútornú motiváciu, ktorá by vám pomáhala na ceste. Dôvernosť rozhovorov by mala byť úplnou samozrejmosťou.

Rozdiel medzi koučom a psychológom

Rozdiel medzi koučom a psychológom by som prirovnala k práci učiteľa jogy a fyzioterapeuta či športového lekára. Učiteľ jogy predpokladá, že na hodinu prichádza klient viac-menej zdravý vo fyzickej a psychickej kondícii, ktorá mu umožňuje vykonávať súbor cvičení. Učiteľ jogy vie, že praktiky, ktoré bude využívať na hodinách, zlepšia duševný aj fyzický stav klienta, prispejú k zvýšeniu kvality jeho života – za predpokladu, že klient sám chce. Že bude k sebe úprimný, bude počúvať svoje telo, nepôjde za hranice svojich možností. Je veľa problémov, ktoré sa jogou dajú vyriešiť, odstrániť, zmierniť, vykorigovať…

Budú však aj stavy, keď učiteľ jogy poradí klientovi návštevu fyzioterapeuta alebo iného odborníka na fyzické alebo psychické zdravie. Keď sa odstránia prekážky brániace cvičeniu jogy, klient sa k nej môže vrátiť. Resp. ak riešenie iných zdravotných problémov nebráni primeranému cvičeniu jogy, môže klient pokračovať s oboma odborníkmi naraz.

Koučovou úlohou je previesť klienta z prítomnosti do želanej budúcnosti. Kouč predpokladá, že klient je duševne zdravý a je schopný o svojom živote rozhodovať. Veľakrát sa necítime vo svojej koži, sme emocionálne vyčerpaní. Koučovací proces nám môže pomôcť posvietiť na naše problémy a preniesť nás cez ne k želanej budúcnosti.

Sú však aj stavy, na ktoré koučovanie nestačí a odporúča sa vyhľadanie odborníka na duševné zdravie – psychológa, psychoterapeuta… Toto uvedomenia môže práve prísť v procese koučovania. Človek si uvedomí, že na daný problém už nestačia jeho zdroje a potrebuje pomoc. Starostlivosť o duševné zdravie v našej spoločnosti ešte stále nie je na dostatočnej úrovni, aj keď je na dobrej ceste v porovnaní s minulosťou.

S ktorými témami sa obrátiť na kouča?

 • Zasekli ste sa v živote a neviete ako ďalej.
 • Potrebujete zmenu, ale neviete presne akú.
 • Máte cieľ, ale neviete, ako ho dosiahnuť.
 • Stojíte pred dôležitým rozhodnutím (osobným či pracovným).
 • Chýba vám odhodlanie urobiť prvý krok.
 • Prekážky v realizácii svojich cieľov.
 • Ste preťažený, vyhorený.
 • Riešite problémy v rodinných, pracovných a iných medziľudských vzťahoch.
 • Ste freelancer a hľadáte podporu.
 • Ste manažér a hľadáte kouča mimo svojej firmy.
 • Chcete pracovať na svojom osobnom rozvoji.
 • Chcete sa cítiť lepšie.
 • Túžite žiť plnohodnotnejší život.

Koučing je jedným z najlepších spôsobov, ako dosiahnuť pozitívne zmeny a trvalé výsledky a ako zlepšiť svoju osobnú a profesionálnu efektívnosť. Veľa úspešných ľudí má svojich osobných koučov. Je to nielen moderné a populárne, ale aj veľmi účinné a prospešné.

Cena: 60, 90 min./ 54, 78 €