Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Informácie pre návštevníkov a užívateľov stránky
Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. Z. O ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), podľa ktorého objednávateľ vyjadril súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom poskytnutia služieb, ktoré sú uvedené na web stránke www.viavital.sk ako aj súvisiace služby.

Zásady majú za cieľ informovať, akým spôsobom ViaVital zhromažďuje, spracúva, používa a odovzdáva Vaše osobné údaje (spoločne ďalej „spracúvanie osobných údajov“) najmä v súvislosti s Vašim používaním webovej stránky www.viavital.sk. Osobnými údajmi sa rozumejú informácie týkajúce sa určitej osoby, ktorú je možné na základe týchto informácií, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom údajov je ViaVital, s. r. o, ktorý určuje, akým spôsobom a za akým účelom sa osobné údaje spracúvajú. Kontaktné údaje sú uvedené v časti „Kontakt“ – v hlavnom menu webstránky a v spodnej časti každej podstránky v časti „PREVÁDZKOVATEĽ“.

Aké Vaše osobné údaje a za akým účelom spracúvame?
1. Návšteva webstránky – informácie pre návštevníkov
Osobné údaje – napr.: IP adresa, ID cookie, typ a verzia prehliadača, typ zariadenia, ktoré sa používa na prístup na webovú stránku

Účel spracúvania – zlepšovanie služieb, štatistické účely

 1. Právny základ spracúvania – oprávnený záujem Prevádzkovateľa

Pre detailné informácie o tom, ako využívame súbory cookies a iné technológie zabezpečujúce správne fungovanie a rozvoj nášho webu, si prečítajte naše Pravidlá používania cookies.

 1. Vybavenie objednávky, Kontaktný a Objednávací formulár
  Na webovej stránke máme umiestnený formulár, pomocou ktorých zbierame osobné údaje: meno, e-mailová adresa, telefóne číslo. Z bezpečnostných dôvodov je pri odoslaní formulára uložená aj IP adresa. Formulár slúži na objednávku našich služieb alebo odoslanie správy.
 2. Analytika
  Na webovej stránke využívame analytický nástroj Google Analytics upravený tak, aby o Vás nezbieral žiadne osobné údaje. Pomocou neho sledujeme návštevnosť webových stránok a vyhodnocujeme ako používate našu webovú stránku.

Google Analytics Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

S kým zdieľame vaše údaje
Ako dlho uchovávame vaše údaje
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k vybaveniu vašej žiadosti (objednanie sa, alebo kontaktovanie cez formulár na webstránke), alebo do doby odvolania vášho súhlasu.

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu.

Kam posielame vaše údaje
Webová stránka je prevádzkovaná na serveroch spoločnosti WebSupport (WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko) a WEB spravuje spoločnosť didesign s.r.o. (Štúrova 41/557, 919 21 Zeleneč) . Zo strany www.viavital.sk sú splnené všetky zásady bezpečnosti a ochrany.

Aké práva máte nad svojimi údajmi
Môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Pravidlá používania cookies

Toto vyhlásenie môžeme priebežne aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

Aktuálna verzia vyhlásenia používania cookies bola vydaná dňa 17.8.2019.

Aby sme návštevníkom umožnili plnohodnotné prehliadanie našich stránok, používame rôzne súbory cookies.

Čo sú súbory cookies?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk alebo iné nastavenia. Ďalšia návšteva našich stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť pre vás prínosnejšia ako vaša prvá návšteva, napr. nemusíte si znovu voliť preferovaný jazyk. Súbory cookies sú preto pre dôležité, bez nich by bolo prehliadanie webu zložitejšie.

Aké súbory cookies spracovávame?

Návštevník webových stránok, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke. Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia, prípadne čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

Na aké účely využívame cookies?

Súbory cookie používame na viacero účelov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, sledovanie počtu návštevníkov stránok, zjednodušenie registrácie do našich služieb, ochranu vašich dát alebo na zapamätanie vašich nastavení.

Cookies sa vo všeobecnosti rozdeľujú podľa účelu do 4 kategórií:

 • Nevyhnutné
 • Funkčné
 • Analytické
 • Reklamné

Nevyhnutné cookies – vám umožňujú všeobecné používanie webových stránok a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely, ani si nepamätajú vašu históriu prehliadania Internetu. Bez ich využívania nevieme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Funkčné cookies – slúžia k poskytovaniu služieb alebo na zapamätanie si nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri používaní webových stránok. S pomocou funkčných cookies:

 • si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad preferovaný jazyk
 • si pamätáme, či ste už dali nejaký súhlas alebo nesúhlas, napr. potvrdili Cookies Policy (a nemusíme vás touto otázkou obťažovať druhýkrát)
 • predvyplníme vaše údaje vo formulároch, atď.

Analytické cookies – zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše webové stránky, napr. ktoré stránky navštevujete, či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia na to, aby sme vedeli akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé. Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na naše vlastné technické a marketingové účely.

Reklamné cookies – umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich webových stránkach na základe sledovania Vášho správania a vyhľadávania na Internete, a to vďaka identifikácii v nastavení Vášho prehliadača. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa konkrétneho počítača.

Ako si skontrolujete nastavenia cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcionality nebudú fungovať.

Ako si nastavím cookies vo svojom prehliadači?

Každý internetový prehliadač vám umožňuje spravovať nastavenia cookies, informujte sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači alebo u jeho výrobcu o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies.

Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webstránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, keď má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, keď nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našich webstránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.