Za psychoterapiu sa netreba hanbiť

Duševné zdravie ovplyvňuje všetky aspekty nášho života, či už ide o pocity, myslenie, názory, alebo aj také oblasti, ako je sexuálny, partnerský a rodinný život či pracovné vzťahy.

Väčšina psychických porúch a ochorení významne zasahuje do všetkých týchto oblastí. Psychiatria, psychológia a iné príbuzné disciplíny ponúkajú široké spektrum metód, techník a prístupov, ktoré sa využívajú v liečbe psychických ochorení. Ich dôležitou súčasťou je psychoterapia, ktorá využíva rôzne psychologické nástroje, pričom jej kľúčovou súčasťou je verbálna komunikácia medzi klientom a terapeutom. Psychoterapia je vhodná pri liečbe ľahších emočných alebo duševných porúch a niekedy sa kombinuje s farmakologickou liečbou. Psychoterapeutických škôl a smerov je viacero, v praxi sa najčastejšie využíva hlbinná, interpersonálna, kognitívno-behaviorálna či humanistická psychoterapia. Terapeut nezriedka metódu, pre ktorú sa rozhodol, a ktorú v terapii využíva, kombinuje aj s inými technikami, ako je napríklad autogénny tréning alebo svalová relaxácia, niekedy sa v psychoterapii využíva aj hypnóza.

V čom sa líšia

  • Psychiatria je medicínsky odbor, ktorý sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii duševných ochorení.
  • Psychiater je lekár, a tak je oprávnený predpisovať lieky – psychofarmaká, ktoré pomáhajú obnovovať chemickú rovnováhu v mozgu a ich účinky sa prejavujú napríklad aj v pocite úľavy pri nepríjemných emočných stavoch, pri zmierňovaní úzkostných pocitov a pod. Psychiater môže byť aj psychoterapeutom, avšak na výkon tohto druhu terapie musí mať potrebný certifikát.
  • Psychológ je odborník, ktorý študoval psychológiu a na vykonávanie psychoterapie rovnako potrebuje certifikát. Na rozdiel od lekára nemôže, okrem iného, predpisovať lieky.

Dôvera a diskrétnosť

Každý psychoterapeut sa zameriava na určité formy psychoterapie a v prípade, že tá, s ktorou pracuje, klientovi nevyhovuje alebo nie je preňho vhodná, môže mu odporučiť iného odborníka. Veľmi dôležitú rolu v úspešnosti psychoterapie zohráva vzťah medzi klientom a terapeutom, ich vzájomné porozumenie a dôvera klienta k terapeutovi. Úspech terapie do veľkej miery závisí aj od klienta samotného, od jeho motivácie a snahy niečo zmeniť.

V niektorých prípadoch na riešenie ťažkostí klienta postačuje psychoterapia, inokedy je však potrebná aj medikamentózna liečba, pri liečbe niektorých závažných psychických ochorení psychoterapia nie je účinná. V praxi sa obe tieto formy často kombinujú. Rovnako, ako je psychiater, resp. akýkoľvek lekár viazaný lekárskym tajomstvom, aj psychoterapeut je viazaný mlčanlivosťou a diskrétnosťou. Nemusíte sa teda obávať, všetky informácie, ktoré svojmu psychoterapeutovi poskytnete, sú prísne dôverné.

Ako si vybrať psychoterapeuta

Od závažnosti a typu poruchy či ochorenia závisí aj výber vhodnej terapeutickej metódy, a tak aj psychoterapeuta. Pri niektorých ochoreniach sú určité metódy účinnejšie, a tak si klient môže vybrať psychoterapeuta aj podľa toho, na akú oblasť problémov sa odborník zameriava.

Pre niektorých klientov môžu byť pri výbere rozhodujúce aj ďalšie kritériá – sú napríklad takí, ktorí uprednostnia ženu – terapeutku, často zohráva rolu aj dostupnosť  terapeuta v mieste bydliska klienta a pod.

Terapeut by mal pri zoznámení s klientom prediskutovať aj jeho aktuálny zdravotný stav a vylúčiť prípadné somatické ochorenia ako možné príčiny psychických problémov. Takisto aj pri užívaní niektorých liekov sa môžu objaviť ich nežiaduce účinky v podobe psychických ťažkostí. Psychoterapeut sa môže klientovi venovať individuálne, u niektorých je vhodná a potrebná aj skupinová terapia, partnerská či rodinná terapia.

social position