Liečba

september 2016

august 2016

december 2015

Oxygenoterapia

Oxygenoterapia je liečebná a regeneračná metóda založená na inhalovaní zvýšenej koncentrácie kyslíka (90 – 95 %). Kyslík okysličuje krv a [...]

december 2014

Andulačná terapia

Andulačná terapia je revolučný terapeutický postup, vyvinutý v Nemecku, ktorý spočíva vo vytváraní mechanických vibrácií s cieľom čo najrýchlejšie [...]

Psychoterapia

Duševné zdravie ovplyvňuje všetky aspekty nášho bytia, či už ide o pocity, myslenie, názory, alebo aj také oblasti, ako je [...]